Nakajima Kento
Name: Nakajima Kento
Birthdate: 3/13/1994
Birthplace: Tokyo
Group: Sexy Zone
Height: 175.0
Weight: 57
Blood Type: A
Entry Date: 4/20/2008
Admired Senpais: Yamada Ryosuke, Higashiyama Noriyuki

Kikuchi Fuma
Name: Kikuchi Fuma
Birthdate: 3/7/1995
Birthplace: Tokyo
Group: Sexy Zone
Height: 177
Weight: 58.5
Blood Type: A
Entry Date: 4/27/2008
Admired Senpais: Sakurai Sho, Yabu Kota

Sato Shori
Name: Sato Shori
Birthdate: 10/30/1996
Birthplace: Tokyo
Group: Sexy Zone
Height: 165.0
Weight: 50
Blood Type: A
Entry Date: 10/30/2010
Admired Senpais: Ohno Satoshi, Nakayama Yuma

Matsushima Sou
Name: Matsushima Sou
Birthdate: 11/27/1997
Birthplace: Shizuoka
Group: Sexy Zone
Height: 162.0
Weight: 50
Blood Type: A
Entry Date: 3/20/2011
Admired Senpais: Chinen Yuuri, Lewis Jesse

Marius Yo
Name: Marius Yo
Birthdate: 3/30/2000
Birthplace: Germany
Group: Sexy Zone
Height: 172.0
Weight: 52
Blood Type: O
Entry Date: 2010-11
Admired Senpais: Fujigaya Taisuke

Advertisements