Koyama Keiichiro
Name: Koyama Keiichiro
Birthdate: 5/1/1984
Birthplace: Kanagawa
Group: NEWS
Height: 178.0
Weight: 62
Blood Type: O
Entry Date: 1/21/2001
Admired Senpais: Sakurai Sho, Yamashita Tomohisa, Domoto Koichi

Masuda Takahisa
Name: Masuda Takahisa
Birthdate: 7/4/1986
Birthplace: Tokyo
Group: NEWS
Height: 171.0
Weight: 67
Blood Type: O
Entry Date: 11/8/1998
Admired Senpais: Takizawa Hideaki, Kimura Takuya

Kato Shigeaki
Name: Kato Shigeaki
Birthdate: 7/11/1987
Birthplace: Osaka
Group: NEWS
Height: 175.0
Weight: 60
Blood Type: A
Entry Date: 4/18/1999
Admired Senpais: Nishikido Ryo, Yamashita Tomohisa

Tegoshi Yuya
Name: Tegoshi Yuya
Birthdate: 11/11/1987
Birthplace: Kanagawa
Group: NEWS
Height: 168.0
Weight: 57
Blood Type: B
Entry Date: 12/1/2002
Admired Senpais: Yamashita Tomohisa, Kimura Takuya

Advertisements