Maruyama Jukiya
Name: Maruyama Jukiya
Surname: Maruyama
Given Name: Jukiya
Birthdate: 5/7/1999
Birthplace: nan
Group: nan
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: AB
Entry Date: 4/3/2011
Admired Senpais: nan

Masakado Yoshinori
Name: Masakado Yoshinori
Surname: Masakado
Given Name: Yoshinori
Birthdate: 11/28/1996
Birthplace: Osaka
Group: A Shounen
Height: 168.0
Weight: nan
Blood Type: AB
Entry Date: 4/3/2011
Admired Senpais: nan

Matsuda Genta
Name: Matsuda Genta
Surname: Matsuda
Given Name: Genta
Birthdate: 4/19/1999
Birthplace: Saitama
Group: Twenty Twenty
Height: 165.0
Weight: nan
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yamada Ryosuke, Tanimura Ryuichi

Matsuka Eiju
Name: Matsuka Eiju
Surname: Matsuka
Given Name: Eiji
Birthdate: 4/16/1997
Birthplace: nan
Group: Little Gangs
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: nan
Entry Date: 2007-00
Admired Senpais: Kamenashi Kazuya

Matsuka Haruki
Name: Matsuka Haruki
Surname: Matsuka
Given Name: Haruki
Birthdate: 3/9/1996
Birthplace: nan
Group: nan
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: nan
Entry Date: 2007-00
Admired Senpais: nan

Matsukura Kaito
Name: Matsukura Kaito
Surname: Matsukura
Given Name: Kaito
Birthdate: 11/14/1997
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 160.0
Weight: 44
Blood Type: O
Entry Date: 10/30/2010
Admired Senpais: Ninomiya Kazunari, Yabu Kota

Matsumoto Akio
Name: Matsumoto Akio
Surname: Matsumoto
Given Name: Akio
Birthdate: 2/25/1995
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 172.0
Weight: 52
Blood Type: A
Entry Date: 2007-00
Admired Senpais: nan

Matsumoto Takuma
Name: Matsumoto Takuma
Surname: Matsumoto
Given Name: Takuma
Birthdate: 8/1/2002
Birthplace: Ibaraki
Group: nan
Height: 130.0
Weight: 25
Blood Type: B
Entry Date: nan
Admired Senpais: nan

Matsumura Hokuto
Name: Matsumura Hokuto
Surname: Matsumura
Given Name: Hokuto
Birthdate: 6/18/1995
Birthplace: Shizuoka
Group: Bakaleya Six
Height: 177.0
Weight: 61
Blood Type: B
Entry Date: 2/15/2009
Admired Senpais: Yamashita Tomohisa

Misumi Akito
Name: Misumi Akito
Surname: Misumi
Given Name: Akito
Birthdate: 10/6/1998
Birthplace: Chiba
Group: Japanese Hi!
Height: 143.0
Weight: 27
Blood Type: AB
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yamashita Tomohisa

Miura Wataru

Name: Miura Wataru
Surname: Miura
Given Name: Wataru
Birthdate: 6/6/1998
Birthplace: Chiba
Group: SPG
Height: 153.0
Weight: 32(?)
Blood Type: A
Entry Date: 2010-03
Admired Senpais: Tamamori Yuta, Aiba Masaki, Yamada Ryosuke

Miyachika Kaito
Name: Miyachika Kaito
Surname: Miyachika
Given Name: Kaito
Birthdate: 9/22/1997
Birthplace: Tokyo
Group: Travis Japan / Twenty Twenty
Height: 165.0
Weight: 50
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yaotome Hikaru

Miyahira Daisuke
Name: Miyahira Daisuke
Surname: Miyahira
Given Name: Daisuke
Birthdate: 1/27/1996
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 167.0
Weight: 48
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Matsumoto Jun

Mizobata Sho
Name: Mizobata Sho
Surname: Mizobata
Given Name: Sho
Birthdate: 6/2/1997
Birthplace: Osaka
Group: nan
Height: 160.0
Weight: 45
Blood Type: O
Entry Date: 7/14/2012
Admired Senpais: Kimura Takuya, Yamashita Tomohisa, Fujii Ryusei

Mizukoshi Daisuke
Name: Mizukoshi Daisuke
Surname: Mizukoshi
Given Name: Daisuke
Birthdate: 11/27/1996
Birthplace: Tokyo
Group: Twenty Twenty (?)
Height: 162.0
Weight: 43
Blood Type: nan
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yamashita Tomohisa

Mori Ken
Name: Mori Ken
Surname: Mori
Given Name: Ken
Birthdate: 10/28/1994
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: AB
Entry Date: nan
Admired Senpais: Kinki Kids, Kusanagi Tsuyoshi

Morimoto Shintaro
Name: Morimoto Shintaro
Surname: Morimoto
Given Name: Shintaro
Birthdate: 7/15/1997
Birthplace: Kanagawa
Group: Bakaleya Six
Height: 173.0
Weight: 65
Blood Type: A
Entry Date: 2006-10
Admired Senpais: Takizawa Hideaki

Morishita Keita
Name: Morishita Keita
Surname: Morishita
Given Name: Keita
Birthdate: 8/24/1996
Birthplace: Hyogo
Group: nan
Height: 168.0
Weight: 45
Blood Type: A
Entry Date: 7/14/2012
Admired Senpais: Kiriyama Akito, Kamiyama Tomohiro, Fujii Ryusei, Kamenashi Kazuya

Morita Myuto
Name: Morita Myuto
Surname: Morita
Given Name: Myuto
Birthdate: 10/31/1995
Birthplace: Tokyo
Group: Travis Japan
Height: 180.5
Weight: 59
Blood Type: A
Entry Date: 6/12/2005
Admired Senpais: Yamashita Tomohisa

Moritani Takumi
Name: Moritani Takumi
Surname: Moritani
Given Name: Takumi
Birthdate: 4/3/1995
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 155.0
Weight: 43
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Sakurai Sho

Moritsugu Ryota
Name: Moritsugu Ryota
Surname: Moritsugu
Given Name: Ryota
Birthdate: 3/23/1994
Birthplace: Saitama
Group: nan
Height: 177.0
Weight: 57
Blood Type: A
Entry Date: 2006-00
Admired Senpais: nan

Morohoshi Shoki
Name: Morohoshi Shoki
Surname: Morohoshi
Given Name: Shoki
Birthdate: 10/13/1994
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 170.0
Weight: 50
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Akanishi Jin, Yamashita Tomohisa

Motodaka Katsuki
Name: Motodaka Katsuki
Surname: Motodaka
Given Name: Katsuki
Birthdate: 12/6/1998
Birthplace: Tokyo
Group: Twenty Twenty
Height: 165.0
Weight: 50
Blood Type: nan
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yamada Ryosuke, Kawai Fumito

Mouri Touwa
Name: Mouri Touwa
Surname: Mouri
Given Name: Touwa
Birthdate: 11/9/1999
Birthplace: Osaka
Group: nan
Height: 145.0
Weight: 33
Blood Type: A
Entry Date: 7/14/2012
Admired Senpais: Nakama Junta, Fukumoto Taisei

Mukai Koji
Name: Mukai Koji
Surname: Mukai
Given Name: Koji
Birthdate: 6/21/1994
Birthplace: Osaka
Group: Kin Kan
Height: 174.0
Weight: 55
Blood Type: A
Entry Date: 2006-00
Admired Senpais: Domoto Tsuyoshi

Muraji Shonosuke
Name: Muraji Shonosuke
Surname: Muraji
Given Name: Shonosuke
Birthdate: 11/18/1997
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 165.0
Weight: 45
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Matsumoto Jun, Takizawa Hideaki

Muraki Ryota
Name: Muraki Ryota
Surname: Muraki
Given Name: Ryota
Birthdate: 1/26/1999
Birthplace: Tokyo
Group: Twenty Twenty
Height: 166.0
Weight: 47
Blood Type: B
Entry Date: 2011-08
Admired Senpais: Fujigaya Taisuke, Yamashita Tomohisa

Murata Kazuma

Name: Murata Kazuma
Surname: Murata
Given Name: Kazuma
Birthdate: 6/23/1994
Birthplace: Osaka
Group: nan
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: nan
Entry Date: nan
Admired Senpais: Domoto Tsuyoshi

Murata Rikito
Name: Murata Rikito
Surname: Murata
Given Name: Rikito
Birthdate: 7/9/1995
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 160.0
Weight: 40
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Takizawa Hideaki, Kitayama Hiromitsu, Yamada Ryosuke

Muro Masaya
Name: Muro Masaya
Surname: Muro
Given Name: Masaya
Birthdate: 2/19/1994
Birthplace: Kyoto
Group: nan
Height: 165.0
Weight: 52
Blood Type: O
Entry Date: 2007-00
Admired Senpais: Domoto Tsuyoshi, Akanishi Jin

Nagase Ren
Name: Nagase Ren
Surname: Nagase
Given Name: Ren
Birthdate: 1/23/1999
Birthplace: Tokyo (?)
Group: Naniwa Oji
Height: 173.3
Weight: 47
Blood Type: O
Entry Date: 4/3/2011
Admired Senpais: Yamashita Tomohisa, Yamada Ryosuke, Kiriyama Akito

Nakada Hiroki
Name: Nakada Hiroki
Surname: Nakada
Given Name: Hiroki
Birthdate: 1/4/1994
Birthplace: Okinawa
Group: Travis Japan (?)
Height: 172.0
Weight: 54
Blood Type: O
Entry Date: 10/21/2007
Admired Senpais: nan

Nakakita Yuma

Name: Nakakita Yuma
Surname: Nakakita
Given Name: Yuma
Birthdate: 2/7/2004
Birthplace: Hyogo
Group: nan
Height: 126.0
Weight: 25
Blood Type: AB
Entry Date: 7/14/2012
Admired Senpais: Nishikido Ryo, Tamamori Yuta

Nakamura Kaito
Name: Nakamura Kaito
Surname: Nakamura
Given Name: Kaito
Birthdate: 4/15/1997
Birthplace: Tokyo
Group: Travis Japan
Height: 174.0
Weight: 57
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yaotome Hikaru, Yamashita Tomohisa

Nakamura Reia
Name: Nakamura Reia
Surname: Nakamura
Given Name: Reia
Birthdate: 4/2/1997
Birthplace: Tokyo
Group: Sexy Boyz
Height: 165.0
Weight: 48
Blood Type: A
Entry Date: 10/3/2009
Admired Senpais: Tegoshi Yuya

Nakata Atsushi
Name: Nakata Atsushi
Surname: Nakata
Given Name: Atsushi
Birthdate: 10/2/1996
Birthplace: nan
Group: Little Gangs
Height: 167.0
Weight: nan
Blood Type: AB
Entry Date: nan
Admired Senpais: nan

Negishi Aomi
Name: Negishi Aomi
Surname: Negishi
Given Name: Aomi
Birthdate: 12/26/1998
Birthplace: Saitama
Group: nan
Height: 158.0
Weight: 42
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Domoto Koichi

Nishi Reito
Name: Nishi Reito
Surname: Nishi
Given Name: Reito
Birthdate: 7/30/1998
Birthplace: Saitama
Group: Japanese Hi!
Height: 145.0
Weight: 32
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Akanishi Jin

Nishida Takeru
Name: Nishida Takeru
Surname: Nishida
Given Name: Takeru
Birthdate: 9/6/1997
Birthplace: Toyama
Group: nan
Height: 165.0
Weight: 45
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Sakurai Sho

Nishihata Daigo

Name: Nishihata Daigo
Surname: Nishihata
Given Name: Daigo
Birthdate: 1/9/1997
Birthplace: Osaka
Group: Naniwa Oji
Height: 164.0
Weight: 46
Blood Type: AB
Entry Date: 4/3/2011
Admired Senpais: Ohno Satoshi, Ninomiya Kazunari, Nakajima Kento, Mukai Koji

Nishimoto Kyohei
Name: Nishimoto Kyohei
Surname: Nishimoto
Given Name: Kyohei
Birthdate: 11/19/1997
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 168.0
Weight: 42
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yamada Ryosuke, Senga Kento

Nitta Naoto
Name: Nitta Naoto
Surname: Nitta
Given Name: Naoto
Birthdate: 2/24/1994
Birthplace: nan
Group: nan
Height: 170.0
Weight: nan
Blood Type: AB
Entry Date: nan
Admired Senpais: nan

Ogawa Yuu
Name: Ogawa Yuu
Surname: Ogawa
Given Name: Yuu
Birthdate: 10/20/1994
Birthplace: Tochigi
Group: Twenty Twenty
Height: 170.0
Weight: 56
Blood Type: A
Entry Date: 2012-06
Admired Senpais: Kamenashi Kazuya

Ogihara Souta
Name: Ogihara Souta
Surname: Ogihara
Given Name: Souta
Birthdate: 1/28/2004
Birthplace: Osaka
Group: nan
Height: 126.0
Weight: 23
Blood Type: B
Entry Date: 4/3/2011
Admired Senpais: Murakami Shingo

Ogino Myuuji
Name: Ogino Myuuji
Surname: Ogino
Given Name: Myuuji
Birthdate: 7/17/1999
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 164.0
Weight: 45
Blood Type: nan
Entry Date: nan
Admired Senpais: Ninomiya Kazunari

Ogino Tomoya
Name: Ogino Tomoya
Surname: Ogino
Given Name: Tomoya
Birthdate: 11/12/1998
Birthplace: Saitama
Group: nan
Height: 167.5
Weight: 43
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Kamenashi Kazuya

Okada Aoi
Name: Okada Aoi
Surname: Okada
Given Name: Aoi
Birthdate: 1/12/2000
Birthplace: nan
Group: SPG
Height: 141.0
Weight: 26
Blood Type: B
Entry Date: nan
Admired Senpais: Tsukada Ryoichi

Okamoto Kauan
Name: Okamoto Kauan
Surname: Okamoto
Given Name: Kauan
Birthdate: 5/24/1996
Birthplace: Aichi
Group: Twenty Twenty
Height: 168.0
Weight: 58
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yamada Ryosuke

Okamura Souta
Name: Okamura Souta
Surname: Okamura
Given Name: Souta
Birthdate: 10/3/2000
Birthplace: Kyoto
Group: nan
Height: 136.0
Weight: 26
Blood Type: O
Entry Date: 7/14/2012
Admired Senpais: Domoto Koichi

Okazaki Takumi
Name: Okazaki Takumi
Surname: Okazaki
Given Name: Takumi
Birthdate: 7/25/1995
Birthplace: nan
Group: Little Gangs
Height: 164.0
Weight: nan
Blood Type: AB
Entry Date: nan
Admired Senpais: nan

Omata Sho
Name: Omata Sho
Surname: Omata
Given Name: Sho
Birthdate: 12/15/1998
Birthplace: nan
Group: nan
Height: 141.0
Weight: 35
Blood Type: O
Entry Date: 2008-07
Admired Senpais: nan

Onishi Ryuusei
Name: Onishi Ryuusei
Surname: Onishi
Given Name: Ryuusei
Birthdate: 8/7/2001
Birthplace: Hyogo
Group: Naniwa Oji
Height: 152.0
Weight: 33
Blood Type: O
Entry Date: 7/14/2012
Admired Senpais: Sato Shori

Oohashi Kazuya

Name: Oohashi Kazuya
Surname: Oohashi
Given Name: Kazuya
Birthdate: 8/9/1997
Birthplace: nan
Group: Gang Star
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: B
Entry Date: 4/3/2009
Admired Senpais: Nakai Masahiro, Nakayama Yuma

Otsuka Yuya
Name: Otsuka Yuya
Surname: Otsuka
Given Name: Yuya
Birthdate: 10/11/1997
Birthplace: Saitama
Group: SPG
Height: 149.0
Weight: 28
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yamada Ryosuke, Kitayama Hiromitsu

Sakata Yukihiro
Name: Sakata Yukihiro
Surname: Sakata
Given Name: Yukihiro
Birthdate: 12/19/1995
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 172.0
Weight: 52
Blood Type: AB
Entry Date: 4/20/2008
Admired Senpais: nan

Sakurai Ryunosuke
Name: Sakurai Ryunosuke
Surname: Sakurai
Given Name: Ryunosuke
Birthdate: 7/20/1996
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 170.0
Weight: 52
Blood Type: B
Entry Date: nan
Admired Senpais: Sakurai Sho

Sanda Souichiro
Name: Sanda Souichiro
Surname: Sanda
Given Name: Souichiro
Birthdate: 4/3/1999
Birthplace: nan
Group: Little Gangs
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: A
Entry Date: 2010-00
Admired Senpais: nan

Sato Yuuki
Name: Sato Yuuki
Surname: Sato
Given Name: Yuuki
Birthdate: 4/14/1994
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Kato Shigeaki

Sawada Masaya
Name: Sawada Masaya
Surname: Sawada
Given Name: Masaya
Birthdate: 11/16/1998
Birthplace: nan
Group: nan
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: O
Entry Date: 4/3/2011
Admired Senpais: Oohashi Kazuya, Kotegawa Honoo

Sawai Hajime
Name: Sawai Hajime
Surname: Sawai
Given Name: Hajime
Birthdate: 4/10/1997
Birthplace: Saitama
Group: nan
Height: 147.0
Weight: 29
Blood Type: B
Entry Date: 3/11/2007
Admired Senpais: nan

Sekiguchi Kazuya
Name: Sekiguchi Kazuya
Surname: Sekiguchi
Given Name: Kazuya
Birthdate: 8/18/1995
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 175.0
Weight: 57
Blood Type: B
Entry Date: 2010-02
Admired Senpais: nan

Shimekake Ryuya
Name: Shimekake Ryuya
Surname: Shimekake
Given Name: Ryuya
Birthdate: 6/23/1995
Birthplace: Tochigi
Group: Travis Japan
Height: 170.0
Weight: 49
Blood Type: AB
Entry Date: 2/15/2009
Admired Senpais: nan

Shimizu Yuma
Name: Shimizu Yuma
Surname: Shimizu
Given Name: Yuma
Birthdate: 10/10/1994
Birthplace: nan
Group: nan
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: A
Entry Date: 4/3/2011
Admired Senpais: nan

Shindo Itsuki
Name: Shindo Itsuki
Surname: Shindo
Given Name: Itsuki
Birthdate: 6/21/1998
Birthplace: nan
Group: nan
Height: 148.0
Weight: 35
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Aiba Masaki, Ninomiya Kazunari, Yamashita Tomohisa, Kawai Fumito

Shingaki Yuto
Name: Shingaki Yuto
Surname: Shingaki
Given Name: Yuto
Birthdate: 7/10/1995
Birthplace: nan
Group: 7WEST (left in 2013)
Height: 170.0
Weight: nan
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Domoto Koichi

Shinkawa Ryo
Name: Shinkawa Ryo
Surname: Shinkawa
Given Name: Ryo
Birthdate: 6/14/1995
Birthplace: Chiba
Group: nan
Height: 156.0
Weight: 42
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Ninomiya Kazunari

Shiramoto Shota

Name: Shiramoto Shota
Surname: Shiramoto
Given Name: Shota
Birthdate: 7/18/1999
Birthplace: Osaka
Group: A Shounen
Height: 135.0
Weight: nan
Blood Type: A
Entry Date: 4/3/2011
Admired Senpais: Nakai Masahiro

Suezawa Seiya
Name: Suezawa Seiya
Surname: Suezawa
Given Name: Seiya
Birthdate: 8/24/1994
Birthplace: Hyogo
Group: nan
Height: nan
Weight: 43
Blood Type: O
Entry Date: 4/3/2009
Admired Senpais: nan

Sugeta Rinne
Name: Sugeta Rinne
Surname: Sugeta
Given Name: Rinne
Birthdate: 5/12/1998
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 161.0
Weight: 48
Blood Type: B
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yamada Ryosuke. Ohno Satoshi, Nakajima Kento

Sugihara Saeki

Name: Sugihara Saeki
Surname: Sugihara
Given Name: Saeki
Birthdate: 4/29/1994
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 168.0
Weight: 49
Blood Type: A
Entry Date: 2007-00
Admired Senpais: nan

Sugimura Renon
Name: Sugimura Renon
Surname: Sugimura
Given Name: Renon
Birthdate: 7/31/1995
Birthplace: nan
Group: nan
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: O
Entry Date: 4/3/2009
Admired Senpais: nan

Suzuki Shunei
Name: Suzuki Shunei
Surname: Suzuki
Given Name: Shunei
Birthdate: 8/22/1997
Birthplace: Kanagawa
Group: Twenty Twenty
Height: 163.0
Weight: 48
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yamashita Tomohisa, Takizawa Hideaki, Iwahashi Genki

Suzuki Takumi
Name: Suzuki Takumi
Surname: Suzuki
Given Name: Takumi
Birthdate: 11/30/1996
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 168.0
Weight: 53
Blood Type: B
Entry Date: nan
Admired Senpais: Tegoshi Yuya, Nakajima Yuto

Suzuki Takuya
Name: Suzuki Takuya
Surname: Suzuki
Given Name: Takuya
Birthdate: 11/30/1996
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 170.0
Weight: 58
Blood Type: B
Entry Date: nan
Admired Senpais: Arioka Daiki

Takada Soushi

Name: Takada Soushi
Surname: Takada
Given Name: Soushi
Birthdate: 1/27/1994
Birthplace: nan
Group: nan
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: O
Entry Date: 4/3/2011
Admired Senpais: nan

Takahashi Fuu
Name: Takahashi Fuu
Surname: Takahashi
Given Name: Fuu
Birthdate: 5/8/1998
Birthplace: Saitama
Group: nan
Height: 171.0
Weight: 43
Blood Type: O
Entry Date: 3/20/2011
Admired Senpais: Ohno Satoshi

Takahashi Rin
Name: Takahashi Rin
Surname: Takahashi
Given Name: Rin
Birthdate: 10/15/1998
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 162.0
Weight: 45
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Arioka Daiki, Kamenashi Kazuya, Yamada Ryosuke

Takahashi Saneyasu
Name: Takahashi Saneyasu
Surname: Takahashi
Given Name: Saneyasu
Birthdate: 9/17/1997
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 171.0
Weight: nan
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Tackey & Tsubasa

Takahashi Takuya
Name: Takahashi Takuya
Surname: Takahashi
Given Name: Takuya
Birthdate: 8/8/1994
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 165.0
Weight: 42
Blood Type: nan
Entry Date: 2006-10
Admired Senpais: nan

Tamamoto Fumito
Name: Tamamoto Fumito
Surname: Tamamoto
Given Name: Fumito
Birthdate: 9/22/1999
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 149.0
Weight: nan
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Katori Shingo, Kikuchi Fuma

Tanaka Juri
Name: Tanaka Juri
Surname: Tanaka
Given Name: Juri
Birthdate: 6/15/1995
Birthplace: Chiba
Group: Bakaleya Six
Height: 174.0
Weight: 50
Blood Type: B
Entry Date: 4/20/2008
Admired Senpais: Yamashita Tomohisa, Tanaka Koki

Tanaka Kotaro
Name: Tanaka Kotaro
Surname: Tanaka
Given Name: Kotaro
Birthdate: 8/20/1998
Birthplace: Saitama
Group: nan
Height: 155.0
Weight: 40
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Ohno Satoshi, Yabu Kota

Tanaka Seiji
Name: Tanaka Seiji
Surname: Tanaka
Given Name: Seiji
Birthdate: 9/9/1996
Birthplace: Miyagi/Iwate (?)
Group: nan
Height: 173.0
Weight: 46
Blood Type: A
Entry Date: 2/15/2009
Admired Senpais: Yamada Ryosuke, Nakajima Yuto, Chinen Yuuri

Taniguchi Yuya
Name: Taniguchi Yuya
Surname: Taniguchi
Given Name: Yuya
Birthdate: 9/1/1998
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 165.0
Weight: 39
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Ninomiya Kazunari, Nakajima Kento

Tanimura Ryuichi
Name: Tanimura Ryuichi
Surname: Tanimura
Given Name: Ryuichi
Birthdate: 12/21/1998
Birthplace: Tokyo
Group: SPG
Height: 174.0
Weight: 53
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Sakurai Sho, Nakayama Yuma, Morimoto Shintaro

Tatsuta Takayuki
Name: Tatsuta Takayuki
Surname: Tatsuta
Given Name: Takayuki
Birthdate: 9/19/1995
Birthplace: nan
Group: Little Gangs
Height: 163.0
Weight: nan
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: nan

Teranishi Takuto
Name: Teranishi Takuto
Surname: Teranishi
Given Name: Takuto
Birthdate: 12/31/1994
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 177.0
Weight: 51
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Kato Shigeaki

Toda Keita
Name: Toda Keita
Surname: Toda
Given Name: Keita
Birthdate: 1/24/1998
Birthplace: Hyogo
Group: nan
Height: 150.0
Weight: nan
Blood Type: B
Entry Date: 4/3/2009
Admired Senpais: Akanishi Jin

Tokutani Kazuki
Name: Tokutani Kazuki
Surname: Tokutani
Given Name: Kazuki
Birthdate: 4/20/1994
Birthplace: Saitama
Group: nan
Height: 170.0
Weight: 50
Blood Type: AB
Entry Date: 2008-00
Admired Senpais: Yamada Ryosuke

Tomashino Kazuma
Name: Tomashino Kazuma
Surname: Tomashino
Given Name: Kazuma
Birthdate: 9/10/1995
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 167.0
Weight: 43
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Nagase Tomoya, Kokubun Taichi

Touma Shota
Name: Touma Shota
Surname: Touma
Given Name: Shota
Birthdate: 1/23/1996
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 165.0
Weight: 50
Blood Type: O
Entry Date: 2006-00
Admired Senpais: nan

Tsubaki Taiga
Name: Tsubaki Taiga
Surname: Tsubaki
Given Name: Taiga
Birthdate: 2/10/1998
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 158.0
Weight: 30 (?)
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: nan

Ueda Shou
Name: Ueda Shou
Surname: Ueda
Given Name: Shou
Birthdate: 11/13/1995
Birthplace: Kanagawa
Group: Hip Hop Jump
Height: 151.0
Weight: 34
Blood Type: B
Entry Date: 3/11/2007
Admired Senpais: Kimura Takuya, Aiba Masaki, Yamashita Tomohisa

Uehara Shotaro
Name: Uehara Shotaro
Surname: Uehara
Given Name: Shotaro
Birthdate: 2/12/1998
Birthplace: Tochigi
Group: nan
Height: 170.0
Weight: 42
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yamashita Tomohisa, Akanishi Jin

Uekusa Yuta
Name: Uekusa Yuta
Surname: Uekusa
Given Name: Yuta
Birthdate: 2/14/1995
Birthplace: Tokyo
Group: (left)
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Kamenashi Kazuya, Yamashita Tomohisa

Ushida Yusuke
Name: Ushida Yusuke
Surname: Ushida
Given Name: Yusuke
Birthdate: 10/13/1997
Birthplace: nan
Group: nan
Height: 152.0
Weight: nan
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: nan

Vasayegh Hikaru

Name: Vasayegh Hikaru
Surname: Vasayegh
Given Name: Hikaru
Birthdate: 3/30/1999
Birthplace: Saitama
Group: Twenty Twenty
Height: 158.0
Weight: 34
Blood Type: nan
Entry Date: nan
Admired Senpais: Sato Shori

Vasayegh Wataru
Name: Vasayegh Wataru
Surname: Vasayegh
Given Name: Wataru
Birthdate: 5/3/2003
Birthplace: Saitama
Group: nan
Height: 126.0
Weight: 21
Blood Type: nan
Entry Date: nan
Admired Senpais: Matsumoto Jun

Wakiyama Rei
Name: Wakiyama Rei
Surname: Wakiyama
Given Name: Rei
Birthdate: 10/30/1996
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 172.0
Weight: 52
Blood Type: B
Entry Date: 2009-04
Admired Senpais: Yara Tomoyuki, Akanishi Jin

Watanabe Haruki
Name: Watanabe Haruki
Surname: Watanabe
Given Name: Haruki
Birthdate: 12/28/1994
Birthplace: Saitama
Group: nan
Height: 171.0
Weight: 49
Blood Type: A
Entry Date: 2007-00
Admired Senpais: nan

Wesley Massey Rei
Name: Wesley Massey Rei
Surname: Massey
Given Name: Wesley Rei
Birthdate: 3/14/1995
Birthplace: Kanagawa
Group: nan
Height: 167.0
Weight: nan
Blood Type: A
Entry Date: 2006-00
Admired Senpais: nan

Yamagata Yuki
Name: Yamagata Yuki
Surname: Yamagata
Given Name: Yuki
Birthdate: 10/12/1996
Birthplace: Kanagawa
Group: Japanese Hi!
Height: 168.0
Weight: 55
Blood Type: O
Entry Date: nan
Admired Senpais: Ikuta Toma, Nakajima Kento

Yamakura Shalf
Name: Yamakura Shalf
Surname: Yamakura
Given Name: Shalf
Birthdate: 5/27/1995
Birthplace: Chiba
Group: nan
Height: 172.0
Weight: 47
Blood Type: O
Entry Date: 10/1/2006
Admired Senpais: nan

Yamashita Kazunari
Name: Yamashita Kazunari
Surname: Yamashita
Given Name: Kazunari
Birthdate: 6/3/1997
Birthplace: Tokyo
Group: nan
Height: 175.0
Weight: nan
Blood Type: A
Entry Date: 2009-00
Admired Senpais: nan

Yonezu Ibuki

Name: Yonezu Ibuki
Surname: Yonezu
Given Name: Ibuki
Birthdate: 7/28/1998
Birthplace: nan
Group: Little Gangs
Height: nan
Weight: nan
Blood Type: nan
Entry Date: 4/3/2011
Admired Senpais: Kiriyama Akito

Yoshino Iori
Name: Yoshino Iori
Surname: Yoshiro
Given Name: Iori
Birthdate: 1/24/2001
Birthplace: Hyogo
Group: A Shounen
Height: 144.0
Weight: nan
Blood Type: O
Entry Date: 4/3/2011
Admired Senpais: Yamashita Tomohisa

Yoshizawa Shizuya
Name: Yoshizawa Shizuya
Surname: Yoshizawa
Given Name: Shizuya
Birthdate: 8/10/1995
Birthplace: Kanagawa
Group: Travis Japan
Height: 175.0
Weight: 60
Blood Type: A
Entry Date: nan
Admired Senpais: Yamada Ryosuke

Advertisements